barışsever ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Barışı seven, barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-rış-se-ver