barışık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Başkası ile barış durumunda bulunan,dargın veya düşman olmayan. "(zıt anlamlısı: dargın, küs)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-rı-şık