bap ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kapı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça bāb

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kitaplarda bölüm, başlık

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Konu, husus

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Arap dil bilgisinde mastar çeşitlerinden her biri

Özelliği / Tipi / Türü; "dil bilgisi"

İlişkili birleşik kelimeler; "Babıali"