bantlayabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bantlama ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bantlama becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
bant-la-ya-bil-mek