banko ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İş yerlerinde üzerine eşya koymaya elverişli, iş takibi için gelen kişiyle görevli arasına konulmuş tezgâh

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; İtalyanca banco

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Talih oyunlarında, oyunu yönetenin ortaya koyduğu para

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Talih oyunlarında oyunu yöneten kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Kesinlikle. "(Kesin bir biçimde)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Su altı tepeliği.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, denizcilik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Talih oyunlarında ortada toplanan paranın hepsine oynandığını anlatan bir söz.

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem"

İlişkili birleşik kelimeler; "banko at" "banko sayı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ban-ko