bando ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türlü üflemeli ve vurgulu çalgılardan oluşan ve genellikle geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca bando

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Takım, topluluk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ban-do