bana dokunmayan yılan bin yaşasın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`birçok kimse, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye ilişmek istemez` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-na do-kun-ma-yan yı-lan bin ya-şa-sın