bam teli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı sazlarda kalın ses veren tel veya kiriş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sakalın, alt dudağın hemen altındaki bölümü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bam te-li
bam teli