ne demek?

Baltalanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

nesnesizFiil

Hecelenişi / Hecelemesi;

bal-ta-la-na-bil-mek