baltalı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baltası olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Baltacı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-ta-lı