balsam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilaç yapımında kullanılan reçine

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"

kelimesinin kökeni; Fransızca balsam


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-sam