balotaj ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Adaylardan hiçbirinin gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca ballottage

İlişkili birleşik kelimeler; "balotaj kurulu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lo-taj