ne demek?

Baloncunun yaptığı iş

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Babalığın çocuklar arasına karışması, balonculuk yapması da ondan nüksetmişti anlaşılan!"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-lon-cu-luk

► palavracılık

Tipi / Türü;

argo