balon uçurmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

ilgililerin ne diyeceklerini ve nasıl davranacaklarını anlamak amacıyla aslı olmayan bir haber yaymak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lon u-çur-mak