balkımak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Parlamak, parıldamak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Şimşek çakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Su halkalanmak, dalgalanmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, halk ağzında"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Organ, kesik kesik ağrımak, sancımak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-kı-mak