balkı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ağrı, sancı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Güzel, süslü, parlak

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-kı