ne demek?

İspermeçet balinasının kafa sinüslerinde bulunan yağ

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Ama bir Lapon için en güzel kadın herhâlde en çok balina yağı sürünen kadın olmalıydı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-li-na yağı