ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Balgamı andıran, balgama benzeyen, balgam gibi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

bal-gam-sı