balgam taşı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Damarlı ve yarı saydam bir Kadıköy taşı türü, Hacıbektaş taşı, mühresenk, oniks

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mineraloji, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-gam ta-şı