bale ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca ballet


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-le