baldırpatlatan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güreşte hasmın bir ayağını tutarak diz kapağına kadar büküp üzerine yüklenme oyunu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-dır-pat-la-tan