baldırıkara ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Nemli yerlerde yetişen birçok eğrelti otu türünün ortak adı, karabaldır

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-dı-rı-ka-ra