balcı kızı daha tatlı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`güzel mal satan kimselerden alınan şeyler daha çok hoşa gider` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal-cı kı-zı daha tat-lı