balaban ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İri, büyük

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Nazik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, halk ağzında"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Şişman, gürbüz "(kimse, çocuk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, eskimiş, halk ağzında"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "balaban kuşu"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-la-ban