bal özülük ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çiçeklerde bal özünü çıkaran bezlerin bulunduğu organ

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bal ö-zü-lük