balıksız ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Balığı olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Balık olmadan

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık-sız