ne demek?

Balığı olan

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"İstanbul balıklı şehirdir, balıkçı şehirdir; bu yüzden kerteriz defterleri yazılmıştır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-lık-lı