balık yumurtası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Balıkların genellikle sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Havyar


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık yu-mur-ta-sı