balık sütü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yumurtlama sırasında erkek balıkların çıkardığı beyaz madde

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık sü-tü