balık pazarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Avlanan balıkların günlük ve taze olarak satışa sunulduğu yer

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık pa-za-rı