balık otu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cava ve Malabar'da yetişen, zehirli meyvesiyle balıkları sersemleterek avlamaya yarayan bir bitki "(Anamirta)".

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık otu
balık otu