balık bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Su ürünleri araştırmalarında özellikle balıklar sınıfını inceleyen bilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık bi-li-mi