balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`insan, tedbirsizliği yüzünden bir felakete uğradıktan ve iş işten geçtikten sonra neden şöyle yapmadım, neden böyle yapmadım diye üzülür` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık ağa gir-dik-ten son-ra aklı ba-şı-na ge-lir