balıkçı kazağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ço soğuk ve nemli havalarda giyilen, boğazlı ve yünlü kalın kazak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık-çı ka-za-ğı