balıkçı düğümü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İşleme başlangıcında yapılan ve sonra kolayca çözülerek yapılan düğüm şekli

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-lık-çı dü-ğü-mü