bakteriyoskopi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakterilerin mikroskopla incelenmesi işlemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca bactérioscopie


Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-te-ri-yos-ko-pi