bakteriyoloji ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakterilerin ve genellikle mikropların biçimlerini, niteliklerini inceleyen bilim

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca bactériologie


Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-te-ri-yo-lo-ji