bakteriyel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakterilerle ilgili

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,tıp"

kelimesinin kökeni; Fransızca bactériel


Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-te-ri-yel