bakteri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimli olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca bactérie

İlişkili birleşik kelimeler; "bakterikıran" "bakteri plağı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-te-ri