bakmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakışı bir şey üzerine çevirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Aramak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyin gelişmesi veya iyi bir durumda kalması için emek vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Beslemek, geçindirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Anlamak, farkına varmak (II) İlgilenmek.

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Uğraşmak, meşgul olmak.

8. Anlamı (eş anlamlısı):

"(I)" Bir iş birinden beklenmek. (II) Bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak.

9. Anlamı (eş anlamlısı):

Yoklamak, incelemek, denemek.

10. Anlamı (eş anlamlısı):

Hastayı muayene etmek.

11. Anlamı (eş anlamlısı):

Tedavi etmek için ilgilenmek.

12. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılabilmesi bir şeye bağlı bulunmak

13. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözetmek, korumak.

14. Anlamı (eş anlamlısı):

Renklerde benzemek, andırmak

15. Anlamı (eş anlamlısı):

Başka bir şeyle ilgilenmeyip elindeki veya önündeki işle uğraşır olmak

İlişkili birleşik kelimeler; "günebakan" "aynabakar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-mak