baklavalık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Baklava yapımında kullanılan veya baklava yapmaya elverişli olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
bak-la-va-lık