bakanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakan olma durumu, vekillik, nezaret, vekâlet, nazırlık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakanın yönetimi altındaki kuruluşların bütünü, nezaret, vekâlet, nazırlık

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu kuruluşların bulunduğu yer

İlişkili birleşik kelimeler; "başbakanlık"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kan-lık