bakakalmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmez durumda kalmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-ka-kal-mak