bakır pası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakır üzerinde nemli havalarda oluşan bakır hidrokarbonat

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kır pa-sı