bakır kaplama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demir vb. madenlerin yüzeyinde bakır katman oluşturma işlemi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kır kap-la-ma