bakındı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Bak hele, olacak şey mi?` anlamlarında şaşma bildiren bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kın-dı