bakınabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakınma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakınma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kı-na-bil-mek