bakımsızlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakımsız olma, terk edilme, yüzüstü bırakılma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kım-sız-lık