ne demek?

Bakımsız olma, terk edilme, yüzüstü bırakılma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan / Mevsimler soğumuş, sular azalmış"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ba-kım-sız-lık