bakışmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki veya daha çok kimse birbirine bakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kış-mak