bakışabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakışma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz,-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakışma becerisi bulunmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
ba-kı-şa-bil-mek